پرسنل شرکت

رسول کیانی

مصطفی طاهری

پوریا رهنما

امیر مسعود بهشت نژاد

موقعیت ما


190

دستگاه کامیون

200

باربری در روز

5

سال سابفه کار

1600

مشتریان رضایت مند